Politica de confidențialitate a website-ului

Societății  Logisticon Automotive S.R.L.

 

 1. Cine suntem noi ?

Logisticon Automotive SRL, cu sediul în București, strada Smaranda Brăiescu, nr.39, bl. 11H, Sc. 2, Ap. 31, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului București, sub nr. J40/17359/2004 , Cod Unic de Înregistrare Nr. RO 16886206, adresă de email : office@logisticon.ro

 

 1. Informații colectate la vizitarea paginii noastre Web

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți acest site. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie sa ne furnizați informații personale.

 

 1. Informații despre log-ul serverului Web

Serverul de site web înregistrează automat adresa  IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dvs, cum ar fi paginile accesate, sursa accesului la site-ul nostru, versiunea browser-ului și sistemului de operare, etc.

 

Utilizarea informațiilor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

Noi nu accesăm datele log-urilor serverului. Furnizorul nostru colectează și stochează log-urile serverului pentru a asigura securitatea rețelei IT. Aceasta include analizarea fișierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea și prevenirea accesului neautorizat la rețeaua noastră, distribuirea de coduri rău intenționate, previzionarea atacurilor DDOS și altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activități neobișnuite sau suspecte.

Societatea Logisticon Automotive S.R.L. nu face și nici nu permite furnizorului nostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza informațiilor colectate prin log-urile serverului.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Obligația legală: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fișiere de tip log de server este o măsură tehnică pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informațiile colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

 1. Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați

E-mail

Când trimiteți un mesaj la una din adresele de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numărul dvs. de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură din e-mail).

Temeiul juridic pentru prelucrare: a) interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim:Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

 1. b) este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesar încheierea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza  serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

 

Telefon

Când ne contactați prin telefon, colectăm numărul dvs. de telefon și orice informații pe care ni le furnizați în timpul conversației cu noi.

Noi nu înregistrăm apelurile telefonice.

Temeiul legal pentru prelucrare: a) interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

 1. b) este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile și serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuri și servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

 

 1. Dezvăluirea informațiilor dvs.furnizorilor de servicii

Utilizăm o serie de terți pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta să ne desfășurăm afacerea. Acestea includ următoarele: furnizorii de servicii de telefonie, furnizori de servicii de e-mail, furnizorii de servicii IT, furnizorul de servicii de găzduire web. Furnizorii noștri de servicii de află pe teritoriul României.

 

 1. Dezvăluirea informațiilor dvs. altor părți terțe

Furnizarea de informații unor terțe părți cum ar fi Google Inc; Google colectează informații prin utilizarea noastră a Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din coockie-uri pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea serviciului Google Analytics. Informațiile sunt partajate cu Google pe bază agregată și anonimă. Pentru a afla mai multe despre ce informații colectează Google, modul în care utilizează aceste informații și cum să controleze informațiile trimise la Google, consultați următoarea pagină:

 

 1. Durata stocării datelor dvs.

Această secțiune stabilește cât timp ne păstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.

De exemplu atunci când faceți o cerere sau ne contactați din orice motiv, fie prin e-mail sau telefonic, vom păstra informațiile dvs. atâta timp cât este necesar să răspundem pentru a rezolva cererea dvs.,  după care vom șterge informațiile dvs.

 

 1. Securizarea informațiilor dvs.

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • folosirea de servere securizate pentru stocarea informațiilor;
 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

 

 1. Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mijloc), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

 1. Transferul datelor dvs.în afara Spațiului Economic European

Societatea Logisticon Automotive nu intenționează să transmită nici un fel de date cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European.

 

 1. Drepturile dvs.asupra datelor personale

Sub rezerva anumitor restricții privind anumite drepturi, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@logisticon.ro

 • să solicitați acces la informațiile dvs.și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;
 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;
 • să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;
 • să primiti informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);
 • să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată “Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri”); și
 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea care produce efecte juridice asupra dvs, sau vă afectează semnificativ în mod similar

În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau o presupusă încălcare a protecției generale a datelor Regulament.

În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

 

 1. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a ne utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

 

Politică aprobată în data de:

25/05/2018

Politica devine operațională din data de:

28/05/2018

Următoarea revizuire va avea loc în data de:

27/05/2019

 

 

 

©2020 Logisticon. Toate drepturile rezervate! Site realizat de InMotion Media.

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?